тест ,,Серафим’’

1. Кое е основното послание на разказа ,,Серафим”?

2. Защо Йордан Йовков непрестанно насочва вниманието към палтото на Серафим?

3. Защо Йордан Йовков написва този разказ? Посочете НЕВЯРНОТО.

4. ,,Серафим” е:

5. Кой герой НЕ е от „Серафим’’?

6. На коя тема НЕ разговарят Еньо и Серафим?

7. Елемент на каква характеристика съдържа цитатът: „Един чудноват човек, нито селянин, нито гражданин, дрипав, окъсан, идеше към Еньовото кафене’’?

8. С кой израз НЕ може да се продължи изречението: Палтото на Серафим не е просто дреха, а видим материален знак на...?

9. Кое твърдение е вярно според „Серафим”?

10. Кое твърдение НЕ е вярно според ,,Серафим”?

11. Какво означава името Серафим?

12. Защо след отговора на Серафим Еньо прехапва устни?

13. Външният вид на Серафим говори, че е:

14. Кое от посочените качества НЕ е характерно за Серафим?

15. Защо Еньо продължава да се сърди, след като Павлина вече си е тръгнала?

16. Посочете ГРЕШНОТО за герой от разказа „Серафим’’ на Йордан Йовков:

17. Посочете ГРЕШНОТО продължение:

Серафим от разказа на Йордан Йовков...

18. Посочете ГРЕШНОТО. Добротворството в разказа „Серафим” е: