Въпросителни местоимения Е Р Т Ъ У И О 6 s s s s s s вХГ ХГ ХГ ХГ  ХФ РТ ХГ е тъ х

Въпросителни местоимения

 тест Въпросителни местоимения

1. В кое изречение има въпросително местоимение?

2. На мястото на многоточието постави правилната местоименна форма.

Не бях сигурен ........ да оставя чадъра.

3. В кой ред има грешка?

4. В кой ред всички са въпросителни местоимения?

5. В кой ред има грешка?

6. В кой ред няма грешка?

7. В кое изречение са употребени две форми на въпросителни местоимения?

Любовта на Иво и Калина е:

8. В кое изречение формата на въпросителното местоимение е употребена неправилно?

9. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

10. Избери правилното въпросително местоимение и го запиши на празното място:

а) С  искаш да играеш в един отбор? (кой/кого)

б) са тези очила? (Чий/чии)

в) Не знам за проблеми да се притеснявам повече.(чий/чии)

г) ще трябва да попитам за верния отговор? (Кой/Кого)

д) Не мога да видя хора ми сочиш. (кой/кои)

е) е по-известен? (Кой/Кого)

11. В кое изречение въпросителното местоимение е сгрешено?

12. Къде има грешно употребено въпросително местоимение?

13. Попълни изреченията с който или когото:

а) Видях тенисиста, наградиха вчера. (който/когото)

б) Ще ти разкажа за спортиста, с те запознах. (който/когото)

в) Покажи ми онзи, да ми каже истината. (който/когото)

г) Това е учебникът, за говорихме. (който/когото)

14. Попълни изреченията с чийто или чиито:

а) Харесвам хора, обувки са чисти. (чийто или чиито)

б) Не одобрявам тези, думи са неискрени. (чийто или чиито)

в) Направихме макет, успех е голям.(чийто или чиито)

г) Ще изберат този, резултат е най-добър.(чийто или чиито)

15. Попълни изреченията с който или които:

a) Хората, учат, имат високи успехи. (който/които)

б) Човекът, говори, е много известен.(който/които)

в) Нека се състезават тези, са наистина добри.(който/които)

г) Може да вземе участие всеки, желае.(който/които)

16. В кое от изреченията има грешка?

17. В кое изречение въпросителното местоимение е употребено грешно?

18. В кое изречение има грешка?

19. Напиши липсващата форма на въпросителните местоимения:

а) Приятел е този, с мога да споделя всичко.

б) Приятел е този, грешки мога да забравя.

в) Истински приятел е този, не ме оставя в беда.

г) Приятел е този, на успех се радвам искрено. 

20. В кое изречение е допусната грешка?

 

Въпросителни местоимения s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s д д д д д с ас д г х р т х р е я в ре е г дд  дф с я р д

сs s s s s s s s. sа  s s s s s s s s. s s s s s sса бдвsд sйхт s s s s s s s s. s sд s s s s s s. s s аs s s s s s s s s s s s s дs s s s s s s s s sс s s s s s s s s s s 

www.kursovi-diplomni.com НЕМИЛИ НЕДРАГИ НЕМИЛИ НЕДРАГИ НЕМИЛИ НЕДРАГИ й а в р е я е е р р тъф с дяа s s ЯВ С Д ГА ГА

 www.learnwithfunbg.com

град Пловдив, ул. „Колю Фичето“ 7A, 4018 Гагарин ет. 1, офис 5 s s  s s ФД  НЕМИЛИ НЕДРАГИ Ф Е Е 

Телефон: 0899 752186 s s s s s s в етъ х й а в р е  ее р р тъф дяа s s ЯВas das d asd

Немили-недраги е  е в ед Сs s s s s.А s s s s s s sС Д С АВ ВЯ as das w

 АД С Д ГФ Е ВЕ Т ГБ СД Ф ФВЕ ФР ВЕГТЕ Г ДАСДФЖ АСДЦ Еasdasd  sd sd w  s

Немили-недраги е  е в ед Сs s s s s.А s s s s s s sС