КОСАЧИ

КОСАЧИ

 тест Косачи

Kosachi

Име
e-mail
Телефон
1. Каква е ролята на пейзажа в началото на творбата? Посочете НЕВЯРНОТО.

2. Каква е целта на косачите?

3. Защо жанрът на творбата „Косачи” се определя като разказ?

4. През чий поглед са представени случката и героите в текста?

5. Кой мотив липсва в „Косачи“ на Елин Пелин?

6. Коя е причината Лазо да напусне косачите и да се върне при Пенка?

7. Кое твърдение НЕ е вярно?

Според Благолажа песните и приказките:

8. За кого се отнася характеристиката?

Той имаше суров поглед и неподвижно лице, по което светлината от огъня играеше като по камък. Гласът му беше тежък и грапав.

9. Какво посочва заглавието на разказа „Косачи’’?

10. Кой от подчертаните изрази съдържа градация?

11. Какво художествено средство е използвано в цитата?

Косата ѝ се влачела подире й като копринена река...

12. Как започва разказът „Косачи”?

13. Какво настроение поражда описанието на нощния летен пейзаж?

14. Кой цитат НЕ е откъс от пейзаж в „Косачи”?

15. Кое качество НЕ е присъщо на Благолажа?

16. Във финала на „Косачи”:

17. Посочи НЕВЯРНОТО твърдение за „Косачи”.

18. Посочи НЕТОЧНИЯ отговор. Какви чувства вълнуват Лазо в творбата „Косачи”?

19. Определи вида на текста въз основа на употребените думи:

„Безкрайното Тракийско поле потъна в мрака, сякаш изчезна, и се предаде на дълбока почивка под монотонния напев на жаби и щурци. Мир и ведрина повея от дълбокото звездно небе...’’

20. Как възприемат приказката Лазо и Благолажът?

 

КОСАЧИре е г дд  дф с я р д

сs s s s s s s s. sа  s s s s s s s s. s s s s s sса бдвsд sйхт s s s s s s s s. s sд s s s дs s s s s s s s s sс s s s s s s s s s s 

www.kursovi-diplomni.com НЕМИЛИ НЕДРАГИ НЕМИЛИ НЕДРАГИ НЕМИЛИ НЕДРАГИ й а в р е я е е р р тъф с дяа s s дs s s s s s s s s sс s s s s s s s s. s s аs s s s s s s s s s s s s s s s s s s s ЯВ С Д ГА ГАs s s s s s s s s s s s дs s s s s s s s s sс s s s s s s s s s s 

 www.learnwithfunbg.com

град Пловдив, ул. „Колю Фичето“ 7A, 4018 Гагарин ет. 1, офис 5 s s  s s ФД  НЕМИЛИ НЕДРАГИ Ф Е Е 

Телефон: 0899 752186 s s s s s s в етъ х й а в р е  ее р р тъф дяа s s ЯВс с с с с с с

КОСАЧИ s s.А s s s s s s sС Д С АВ ВЯs s s s s s s s s s s s дs s s s s s s s s sс s s s s s s s s s s сцц ц

 АД С Д ГФ Е ВЕ Т ГБ СД Ф ФВЕ ФР ВЕГТЕ Г ДАСДФЖ АСДЦ Е d d

Немили-недраги е  е в ед Сs s s s s.А s s s s s s sС