тест ,,Братчетата на Гаврош’’

1. Стихотворението е написано на 22 декември 1921 година. Кой е празничният ден, който присъства като настроение?

2. Коя е основната тема на стихотворението?

3. Кои са основните чувства?

4. Какво успява да скрие градът чрез ярката светлина на лампите?

5. Какви качества на поета разкрива лирическото стихотворение? Посочете НЕВЯРНОТО.

6. Каква реторична фигура е четвъртата строфа?

Какво им даваш от разкоша си

ти – толкоз щедър към едни,

а към бездомните Гаврошовци

жесток от ранни младини?

7. Кои изрази в „Братчетата на Гаврош’’ са характеристика на града?

8. „Ти целият скован от злоба си, о, шумен и разблуден град’’ е:

9. „Братчетата на Гаврош’’ е:

10. Кой образ НЕ е от „Братчетата на Гаврош’’?

11. Върху какво НЕ размишлява героят в „Братчетата на Гаврош’’?

12. Кой израз НЕ внушава идеята за страданието на малките бездомници?

13. Кой израз внушава идеята, че в живота на бездомните деца страданието се повтаря?

14. Кое твърдение е вярно за „Братчетата на Гаврош’’?

15. Кое твърдение е НЕВЯРНО за „Братчетата на Гаврош’’?

16. Какво предлага животът на депата в „Братчетата на Гаврош”?

17. Какво е настроението в творбата „Братчетата на Гаврош”?

18. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Лирическият герой в „Братчетата на Гаврош’’ изпитва:

19. Как е разкрит образът на града в стихотворението „Братчетата на Гаврош’’?

20. Какво изразно средство е употребено в израза „скован от злоба”, с което е характеризиран градът в „Братчетата на Гаврош”?

21. Кое художествено средство НЕ присъства в откъса:

Пред твоите витрини блескави

накуп застават често те

и колко скръб в очите трескави,

и колко мъка се чете!

s s s s s s s s. s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s s s s s s s

www.kursovi-diplomni.com

 www.learnwithfunbg.com

Тест ,,Братчетата на Гаврош’’ от Христо Смирненски

град Пловдив, ул. „Колю Фичето“ 7A, 4018 Гагарин ет. 1, офис 5

Тест ,,Братчетата на Гаврош’’ от Христо Смирненски

Телефон: 0899 752186

с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с s s s s s s s s. s s s s s s s s s s. s s s s s s s s s.s s s s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s