тест ,,Българският език’’

Име
e-mail
Телефон
1. Кое твърдение е вярно?

Одата ,,Българският език” е поместена в:

2. Кое е вярно?

Одата ,,Българският език” е публикувана през:

3. Кое твърдение НЕ е вярно?

Първите три стиха на одата разкриват историческата роля на езика като:

4. Какъв е езикът ни според лирическия говорител? Посочете НЕВЯРНОТО?

5. Кой цитат не е свързан с тезата за хулителите?

6. Свържи цитатите със съответните литературни термини

А) ,,кал’’, ,,стон’’, ,,песен’’
Б) ,,гъвкава, звънлива’’, ,,страдални’’
В) ,,черния ти срам’’, ,,светли звукове’’
Г) ,,бил орисал’’, ,,не си можал’’

 1. епитети
 2. преизказни глаголни форми
 3. метафори
 4. антитеза

7. Какво внушение съдържа изразът ,,език свещен’’? Посочи НЕВЯРНОТО твърдение

8. Кое НЕ е вярно?

Последните две четиристишия са:

9. Кое НЕ е вярно?

Одата ,,Българският език” е:

10. Кое твърдение НЕ е вярно?

Лирическият говорител:

11. Свържи всяка творба със съответния литературен род и жанр.

A) ,,Немили-недраги’’
Б) ,,Една българка’’
В) ,,Българският език’’
Г) ,,Опълченците на Шипка’’

 1. лирика, ода
 2. епос, повест
 3. епос, разказ
 4. лирика, полемична ода

12. Кои данни за Иван Вазов НЕ са верни?

13. Посочи кое от твърденията за лирическия герой НЕ е вярно.

14. Кой от цитатите посочва хулителите на българския език?

15. Отбележи НЕВЯРНОТО твърдение.

Език прекрасен, кой те не руга

и кой те пощади от хули гадки?

Вслушал ли се е някой досега

в мелодьята на твойте звуци сладки

Разбра ли някой колко хубост, мощ

се крий в речта ти гъвкава, звънлива -

от руйни тонове какъв разкош,

какъв размах и изразитост жива?

16. Отбележи НЕВЯРНОТО твърдение.

17. Кое чувство НЕ е характерно за лирическия говорител в одата?

18. Кое продължение на изречението НЕ Е ВЯРНО?

Обетът на поета в одата „Българският език’’ е мотивиран от...

19 Свържи цитата от одата със съответстващото му тълкувание на художествения смисъл. Срещу буквата запиши съответната цифра.

А) „...и с удара на твойта красота аз хулниците твои ще накажа.’’

Б) „...от руйни тонове какъв разкош, какъв размах и изразитост жива?’’

В) „Разбра ли някой колко хубост, мощ се крий в речта ти гъвкава, звънлива...’’

Г) „Не си можал да въплътиш във теб създаньята на творческата мисъл!’’

 1. Лирическият говорител изразява възхищението си от богатството и красотата на родната реч.
 2. Българският език е прекрасен, но не е достатъчно познат.
 3. Лирическият говорител дава своята поетическа клетва, че ще опровергае с делата си обвиненията на хулителите.
 4. Недоброжелателите твърдят, че българският език е груб и на него не може да се създават стойностни литературни творби.

20. Свържи правилно опозиционните двойки. Срещу буквата запиши съответната цифра.

А) песен  

Б) хули гадки  

В) кал
 1. звуци сладки
 2. чистий бляск
 3. брътвеж

21. Какви са жанровите особености на „Българският език’’?

22. В началото на „Българският език’’ се разглежда проблемът за:

23. С коя тема от „Българският език’’ е свързан изразът „от руйни тон какъв разкош’’?

24. Кой мотив не е общ за ,,Опълченците на Шипка’’ и за „Българският език’’?

25. Свържи цитатите с цифрата, с която е отбелязано литературното понятие.

A) Сè туй ругателство ужасно, модно,сè тоя отзив, низка клевета...

Б) Ох, аз ще взема черния ти срам...

B)... за груб брътвеж те само бил орисал!

Г) Език прекрасен, кой те не руга и кой те пощади от хули гадки?

 1. инверсия
 2. анафора
 3. символ
 4. алитерация

26. Свържи цитатите с цифрата на мотива, който се съдържа в цитата

A) Ох, аз ще взема черния ти срам и той ще стане мойто вдъхновение...
Б) Не, ти падна под общия позор, охулен, опетнен със думи кални...
В) ...от руйни тонове какъв разкош, какъв размах и изразатост жива?
Г) Не си можал да въплътиш във теб създанията на творческата мисъл!...

 1. позорното оскверняване на езика
 2. възторжено поднесеното възхищение
 3. иронично пресъздадените злословия
 4. тържественият клетвен обет (вричане)

s s s s s s s s. s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s s s s s s s

www.kursovi-diplomni.com

 www.learnwithfunbg.com

град Пловдив, ул. „Колю Фичето“ 7A, 4018 Гагарин ет. 1, офис 5

Тест “Българският език” от Иван Вазов

Телефон: 0899 752186

 s s s s s s s s. s s s s s s s s s s. s s s s s s s s s.s s s s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s