LearN

По време на учебния процес ще бъдат приложени интерактивни методи, чрез които децата да затвърждават наученото, докато се забавляват. Периодично ще бъдат организирани родителски срещи, отворени уроци, на които както децата, така и родителите да имат възможност да получат обратна връзка с насоки за обучението.

s s s s s s s. s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s s s s s s s

www.kursovi-diplomni.com

 www.learnwithfunbg.coms s s s.s s s s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s

град Пловдив, ул. „Колю Фичето“ 7A, 4018 Гагарин ет. 1, офис 5s s s s.s s s s s s s s s s s s s s s s. s s s s.s s s s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s. s s s s s s ss s s s s s s s s s s s. s s s s s s s

Телефон: 0899 752186s s s s.s s s s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s

 s s s s s s s s. s s д д д д д д s s s s s s s s. s s s s s s s s s.s s s s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s