LearN With FuN

LearN With FuN

Това е образователен център, в който се провежда индивидуално и групово обучение. В него два пъти седмично се води усилена подготовка по БЕЛ от 1-ви до  7-ми клас. Заниманията са по 90 минути, от които 30 минути теоретична част, а останалите 60 включват различни игри, чрез които да се затвърди изученото. По време на всеки един урок се използват интерактивни методи, които да спомогнат по-лесното усвояване на материала.

s s s s s s s. s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s  s s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s s s s s s s

www.kursovi-diplomni.com

 www.learnwithfunbg.com

град Пловдив, ул. „Колю Фичето“ 7A, 4018 Гагарин ет. 1, офис 5

Телефон: 0899 752186

 s s s s s s s s. s s д д д д д д s s s s s s s s. s s s s s s s s s.s s s s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s