На прощаване в 1868 от Христо Ботев

 тест На прощаване

Име
e-mail
Телефон
1. Кое твърдение НЕ е вярно?

2. Коя е основната тема на стихотворението?

3. Кое от посланията НЕ се съдържа в стихотворението?

4. Какъв е смисълът на синекдохата ,,бащино огнище”? Посочете НЕВЯРНОТО.

Свързва се:

5. Кое НЕ е характерно за ,,На прощаване в 1868 г.”?

6. В ,,На прощаване в 1868 г.’’ мотивът за смъртта не е обвързан с мотива за:

7. Кое твърдение е вярно?

Смъртта в “На прощаване в 1868 г.” е:

8. Кои са назовани в лирическия увод като ,,немили, клети, недраги”?

9. Кое твърдение НЕ е вярно?

Майката е:

10. Кой цитат НЕ е от видението за завръщане с победа?

11. Кое качество НЕ е характерно за лирическия герой на ,,На прощаване”?

12. Какво изразно средство е подчертаната дума в цитата?

,,Аз вече пушка нарамих
и на глас тичам народен...’’

13. Посочете вярното твърдение.

В стихотворението „На прощаване“ говори:

14. Кое от следните твърдения е вярно продължение на изречението?

Стихотворението „На прощаване’’ е:

15. Коя от думите НЕ означава характеристика, присъща на бунтовника?

16. С кои от образите, които традиционно се свързват със силата на българския дух и с борбата за свобода, в стихотворението „На прощаване“ е обвързан мотивът за приемствеността в борбата?

17. Кой от изброените мотиви, типични за българската възрожденска литература, НЕ е вложен в стихотворението „На прощаване“?

18. Попълнете липсващите думи.

Дружина тръгва,   ,
пътят е страшен, но славен:
аз може млад да загина...
Но... стига ми тая 
да каже нявга народът:

умря за правда,
за правда и за свобода...

19. Внушението, че паметта за подвига на борците за свобода ще бъде съхранена, е постигнато чрез образа на:

20. Бунтовникът мисли за своята майка като за:

21. Кой образ НЕ присъства в картината на победното завръщане от „На прощаване в 1868 г. “?

22. Коя опозиция НЕ е характерна за ,,На прощаване в 1868 г.”?

23. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

В „На прощаване“ бунтовникът нарича себе си „клетник’’, защото...

На прощаване в 1868 от Христо Ботев s s s s s s s. s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s

www.kursovi-diplomni.com

 www.learnwithfunbg.com

г р а д Пловдив, ул. „К о л ю  Ф и ч е т о“ 7A, 4018 Г а г а р и н ет. 1, офис 5

Телефон: 0 8 9 9 7 5 2 1 8 6На прощаване

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s. s s s s s s s s s.s s s s s s s s s s s s.s s s s s