тест ,,Неразделни’’

1. В кой град е роден Пенчо Славейков?

2. Какво учи Пенчо Славейков в германския град Лайпциг?

3. В кой сборник е поместена баладата “Неразделни”?

4. Коя тема НЕ присъства в ,,Неразделни”?

5. Кое твърдение е вярно?

Прераждането на двамата влюбени в две дървета внушава:

6. Кой от цитатите изразява основното послание на баладата и е използвано два пъти в текста?

7. Коя дума НЕ е подходяща за довършване на изречението?

Любовта на Иво и Калина е:

8. Кой момент е кулминация на баладата?

9. На какво стават жертва двамата влюбени?

10. Кое послание НЕ съдържа баладата ,,Неразделни”?

11. Кой от изброените елементи НЕ е баладичен? (1 т.)

12. Кое твърдение е вярно?

„Разказ в разказа’’ е композиционен похват, чрез който извежда на преден план...

13. Кое твърдение НЕ е вярно?

14. Кой от мотивите НЕ присъства в творбата:

15. Кое от определенията НЕ е подходящо за Иво и Калина?

16. Защо Иво и Калина отказват да изпълнят волята на родителите си?

17. Определи кой кой е, като срещу всяка буква запишеш съответната цифра.

A) Пенчо Славейков
Б) Калина
B) умореният пътник

 1. лирически герой
 2. лирически говорител
 3. автор

18. Срещу буквата на всеки цитат запиши съответната цифра на героя, който произнася цитираните думи:

А) „и така ми тайната си повери сама Калина’’
Б) „Първо либе, първа севдо, не копней, недей се вайка’’
В) „Клетника-(...)/право се убол в сърцето – ножчето му още тамо!’’
Г) „мъртви ние пак се любим и смъртта за нас е сладка!’’

 1. Калина
 2. лирическият говорител
 3. Иво
 4. хората.

19. Свържи опозиционните двойки, като срещу всяка буква запишеш съответната цифра.

A) егоистичната родителска обич
Б) подчинение на старите
B) живот без любов
Г) силата на родовите закони

 1. отказ на младите да се подчиняват на старите
 2. любов в смъртта
 3. волята на човека да се противопостави на родовите закони
 4. всеотдайната любов на младите

20. Силната и всеотдайна любов е непреходна – това е красивото послание на творбата. Чрез кой стих то НЕ може да бъде обосновано?

Leave a Comment