тест Художник

Име
e-mail
Телефон
1. С какво художникът прави стаята „най-богата на света’’!

2. Какво художествено средство НЕ съдържа втора строфа на стихотворението „Художник”?

Колко гола беше, колко бедна

стаята с мъртвешките очи!

Към стените мълком той погледна

и по тях картини закачи.

3. Как се нарича повторението на подчертания глагол в четвърта строфа?

Закачи усмивки и простори,

облаци, деца и светлини,

закачи света и го затвори

в тези грозни четири стени.

4. С платната на художника стаята според текста е:

5. Как е представен художникът в стихотворението?

6. Какво изразно средство съдържа подчертаният стих?

Гледаха го със очи от влага,

от пирони, от пукнатини.

7. В кое словосъчетание всички думи са употребени с прякото си значение?

8. Коя е основната тема в стихотворението?

9. Символ на какво е празната стая в началото на ,,Художник’’?

10. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. Какво е пространството в началото на ,,Художник’’?

11. Посочете НЕТОЧНИЯ отговор. Каква е мисията на художника според текста?

12. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. В „Художник” картините са:

13. В „Художник” е показано какво е животът без изкуството чрез образа на:

14. Стихотворението „Художник’’ започва с/със:

15. Символният образ на „прага’’ в стихотворението „Художник’’ е отправна точка към:

16. Посочете ГРЕШНОТО! Метафоричните детайли: „от влага, от пирони, от пукнатини’’, навяват.