тест ПОД ИГОТО - ,,Радини вълнения’’

1. В кое твърдение за романа ,,Под игото” е допусната грешка?

2. Какво е отношението на българите към църквата и училището според главата ,,Радини вълнения”? Посочете НЕВЯРНОТО.

3. Кога в душата на учителката настъпва истински смут и притеснение? Посочете НЕВЯРНОТО.

4. Как Бойчо Огнянов възвръща спокойствието в класната стая?

5. От кого Събка научава, че цар Александър ще ни освободи?

6. Защо резултатът от годишния изпит на ученичките е съдбовен за Рада?

7. Как са изградени образите на Рада, Огнянов и Стефчов? Посочете НЕВЯРНОТО.

Образите на тримата герои се изграждат чрез:

8. Какъв похват за изображение на героя е използван в посочения откъс от главата „Радини вълнения’’ от „Под игото’’?

...беше високо, стройно и хубаво момиче с простодугиен и светъл поглед и с миловидно, чисто и бяло лице, което черната забрадка отваряше още повече.

9. Чрез изречението: „Тоя студен, неприветлив поглед проникваше като мраз в детската душа’’ се гради образът на:

10. Главите „Радини вълнения” и ,,Представлението” НЕ си приличат по това, че:

11. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Защо Бойчо Огнянов се притичва на помощ на Рада по време на годишния изпит?

12. Кой от героите НЕ е от романа ,,Под игото’’?

13. В главата „Радини вълнения” контрастът е основен при изграждане на образите на:

14. За какво разказва „Под игото”?

15. Защо Рада в главата „Радини вълнения” е смутена от отговора на Събка?

16. Коя е темата на главата „Радини вълнения’’?

17. Кои черти от характера на Стефчов се проявяват по време на изпита?

18. Кое твърдение НЕ е вярно според главата „Радини вълнения”?

19. Годишният изпит е изпитание и за родителите, защото:

20. На кой герой са думите: „От гръцко робство избави българите цар Асен, а от турско робство ще ги избави цар Александър от Русия!’’

21. Кое твърдение е вярно според главата „Радини вълнения’’?

22. Кои общи чувства на героите от романа „Под игото’’ се разкриват и в двете глави „Радини вълнения’’ и „Представлението’’?

23. Какво е отношението на българите към образованието според главата „Радини вълнения’’ от Вазовия роман „Под игото’’?

24. Защо ученичките се затрудняват да отговорят на въпросите на Кириак Стефчов?

25. Как реагира публиката на отговора на Събка?

26. Защо ученичките отговарят правилно на въпросите, които им задава Огнянов?

Leave a Comment