тест ПОД ИГОТО - ,,Представлението’’

1. Свържете названията на композиционните части и съдържанието им в главата „Представлението’’ на романа „Под игото’’:

а)         кулминация;
б)         експозиция;
в)         развръзка;
г)         завръзка;
д)         развитие на действието.

  1. ходът на театралното представление и реакциите на публиката
  2. представяне на драмата и подготовката на представлението
  3. разпитът на Бойчо Огнянов в конака и успешното разрешаване на проблема
  4. щастливата среща на Геновева с Графа и запиването на революционната песен
  5. началото на театралното представление

2. Какво е поведението на гражданите преди представление Посочете НЕВЯРНОТО.

3. Кое твърдение НЕ е вярно?

4. Какво е поведението на публиката по време на представлението? Посочете НЕВЯРНОТО.

5. Кой пръв запява бунтовническа песен?

6. Свържете репликата с героя, който я изрича.

A) ,,Не плачете мари, Геновева е жива в гората.”

Б) ,,Това представление се дава с благотворителна цел и играят любители. Ако можете по-хубаво, качете се там!”

B) ,,Аз все поглеждах дали някое заптие няма да ме хване за лакътя.’’

Г) ,,Огнянов [...] през плет не е видял театър.’’

1) Кириак Стефчов

2) Бойчо Огнянов

3) Тодор Каблешков

4) кака Гинка

7. Отбележете верните твърдения за XVII глава на „Под игото’’.

8. Кой от посочените герои НЕ е от главата „Представлението’’?

9. На кой герой от главата „Представлението’’ са думите: „Това представление се дава с благотворителна цел и играят любители.’’?

10. Къде се развива действието в главата „Представлението’’?

11. Кое събитие е в центъра на изображението в главата „Представлението”?

12. Защо Стефчов негодува по време на представлението?

13. Кое твърдение НЕ е вярно според главата „Представлението’’?

14. Кой от мотивите се открива и в ,,Косачи’’, и в ,,Представлението’’?

15. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за ,,Представлението’’.

16. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Как е представен възрожденският българин в „Представлението’’?

17. Как гледа повествователят на публиката и актьорите в главата „Представлението”?

Leave a Comment