Стани, стани, юнак балкански С Д В Е Р Т Ъ У И О 6 s s s s s s вХГ ХГ ХГ ХГ  ХФ РТ ХГ е тъ х

Стани, стани, юнак балкански е  е в ед Сs s s s s.А s s s s s s sС

 тест ,,Стани, стани, юнак балкански’’

1. Коя от биографичните данни НЕ се отнася за Добри Чинтулов?

2. Кой стих е от ,,Стани, стани, юнак балкански”?

3. Кое твърдение НЕ е вярно за химна ,,Стани, стани, юнак балкански’’?

4. Посочи вярното твърдение.

В стихотворението „Стани, стани, юнак балкански’’ говори:

5. Кое от следните твърдения е вярно продължение на изречението? Словото в стихотворението „Стани, стани, юнак балкански’’ се отличава с:

6. Кой от славянските народи НЕ е споменат в стихотворението?

7. Кой от образите, които традиционно се свързват със силата на българския дух и с борбата за свобода, НЕ присъства в стихотворението „Стани, етапи, юнак балкански’’?

8. Коя от характеристиките НЕ се отнася за лирическия говорител от стихотворението?

 

Стани, стани, юнак балкански s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s д д д д д с ас д г х р т х р е я в ре е г дд  дф с я р д

сs s s s s s s s. sа  s s s s s s s s. s s s s s sса бдвsд sйхт s s s s s s s s. s sд s s s s s s. s s аs s s s s s s s s s s s s дs s s s s s s s s sс s s s s s s s s s s 

www.kursovi-diplomni.com НЕМИЛИ НЕДРАГИ НЕМИЛИ НЕДРАГИ НЕМИЛИ НЕДРАГИ й а в р е я е е р р тъф с дяа s s ЯВ С Д ГА ГА

 www.learnwithfunbg.com

град Пловдив, ул. „Колю Фичето“ 7A, 4018 Гагарин ет. 1, офис 5 s s  s s ФД  НЕМИЛИ НЕДРАГИ Ф Е Е 

Телефон: 0899 752186 s s s s s s в етъ х й а в р е  ее р р тъф дяа s s ЯВ

Стани, стани, юнак балкански е  е в ед Сs s s s s.А s s s s s s sС Д С АВ ВЯ

 АД С Д ГФ Е ВЕ Т ГБ СД Ф ФВЕ ФР ВЕГТЕ Г ДАСДФЖ АСДЦ Е

Стани, стани, юнак балканские  е в ед Сs s s s s.А s s s s s s sС