За мен

Портфолио

на Емилия

Учител по Български език и литература и  История и цивилизация

Представяне:

Истинският учител е призван да обучава и възпитава като спазва моралните и етичните ценности на българския учител през годините, правата на детето, да се стреми да мотивира младите хора за учене, работа в екип, развитие и усъвършенстване на личностните и индивидуални способности, интереси.  Моята лична цел е да провокирам любовта на децата към ученето и жаждата за нови знания. Да учат с лекота, докато се забавляват.

Това са само част от нещата, които ме мотивираха да основа школата ,,LearN WitH FuN’’.

Образование:

 •  Бакалавър ,,Български език и история’’
 •  Магистратури: ,,Образованието по български език и литература в средното училище’’;
 • ,,История и цивилизации на Стария и Новия свят’’;
 • ,,Управление на човешките ресурси’’.

Квалификации:

 • Удостоверение:  ,,Преподавай като лидер: Проект-базирано обучение’’
 • Удостоверение:  ,,Класната стая на XXI век – умения, иновации, технологии’’
 • Удостоверение: ,,Стратегии на сътрудничество между учители и родители’’

Опит:

От 2012 година до момента работя с деца.

Философия на преподаване:

 • Качествено и образно преподаване на достъпен и разбираем език.
 • Създаване на атмосфера на уважение, обич и доверие.
 • Фокусиране върху индивидуалните потребности на учениците в процеса на учене.
 • Откриване и развиване на силните страни на учениците.
 • Мотивиране и стимулиране на учениците да учат и да се развиват.
 • Насърчаване на инициативността на учениците да предлагат различни решения на даден проблем.
 • Провокиране на любов към ученето и жажда за нови знания.
 • Да се учи с лекота, докато децата играят и се забавляват.

Описание на педагогическата и научно-методическата дейност:

В работата си използвам:

 • индивидуално изработени игри;
 • учебници и учебни тетрадки;
 • табла;
 • карти;
 • учебни помагала;
 • работни листи;
 • работа в екип, по двойки;
 • групова и индивидуална работа;
 • мултимедия и презентации;
 • подбрани тестове и друга помощна литература ;
 • сборници със задачи по БЕЛ и история.

През годините детските усмивки и жаждата за знания са ме мотивирали да участвам с тях в множество инициативи.

С моите ученици имам участие и награди в конкурсите:

 • ,,Бог е любов”
 • ,,Моят учител е супергерой’’
 • ,,България в картини и слово’’
 • ,,България в сърцата и мечтите ни’’
 • ,,Живеем в земята на Ботев’’
 • ,,Малките нашенци’’
 • ,,Писмо в бутилка’’
 • ,,Христос Возкресе – радост донесе’’

В процеса на работа съм организирала и провеждала с учениците:

 • игра с жури за ,,Най-добро произведение’’;
 • игра ,,Стани отличник’’;
 • процес срещу ,,Грозното патенце”;
 • театър с хартиени фигурки на приказката ,,Грозното патенце’’;
 • игри, свързани със световния ден на водата;
 • проекти;
 • участие в конкурс за най-добра драматизация, както и много, много други дейности.

Бих се радвала, ако ми дадете възможност да работя с вашите деца, да върна любовта им към ученето, жаждата за нови знания и усмивката, когато учат, докато се забавляват.

www.kursovi-diplomni.com