тест Опълченците на Шипка

Име
e-mail
Телефон
1. Кое твърдение е вярно?

Композицията на одата съдържа:

2. Кое твърдение за лирическия увод НЕ е вярно?

3. Как е въведено събитието, което е най-силен аргумент за оборване тезата на хулителите? Посочи НЕВЯРНОТО.

4. Кое е вярното?

Лирически говорител е:

5. Кое твърдение е вярно за формообразуващата частица НЕКА, употребена анафорично в лирическия увод?

6. Кое твърдение за същинската част е НЕВЯРНО?

7. Кой от цитатите НЕ се отнася за опълченците?

8. Кое е вярното?

Хекатомба е:

9. Кой цитат НЕ е от основната част на одата?

10 . Кое е излишно?

Опълченците са:

11. Кое твърдение за Балкана НЕ е вярно?

12. В кой от изброените цитати НЯМА сравнение?

13. Свържи подчертаните думи със съответните литературни термини.

A) ,,България цяла сега нази гледа
Б) ,,Сюлейман безумний ’’
B) ,,...ревна гороломно’’
Г) ,,гълтат, потопяват орляка’’

 1. метафори
 2. епитет
 3. метонимия
 4. хипербола

14. Свържи репликите със съответните герои и попълни съответната цифра в празното място.

A) ,,На вашата сила царят повери прохода, войната и себе дори!”
Б) ,,Грабвайте телата!”
B) ,,Търчете! Тамо са раите!”
Г) ,,България цяла сега нази гледа ...”

 1. Сюлейман
 2. опълченците
 3. генерал Столетов
 4. неназован

15. Кой ред НЕ съдържа противопоставяне на образи?

16. Какви задачи си поставя Вазов с написването на одата ,,Опълченците на Шипка”? Посочи НЕВЯРНОТО.

17. Коя от изброените оди не е от ,,Епопея на забравените”?

18. Кое от следните твърдения е вярно продължение на изречението?

Стихотворението „Опълченците на Шипка’’ може да се нарече ода, защото...

19. Кой от цитираните стихове има характер на кулминация?

20. Каква е ролята на образа на Балкана в епилога?

21. Отбележи НЕВЯРНОТО твърдение.

Нека носим йоще срама по челото, синила от бича, следи от теглото; нека спомен люти от дни на позор да висне кат облак в наший кръгозор; нека ни отрича исторйята, века, нека е трагично името ни.

22. Свържи цитата от одата със съответстващото му тълкувание на художествения смисъл. Срещу буквата запиши съответната цифра.

A) „България цяла сега нази гледа, Този връх висок е: тя ще ни съзре, ако би бегали: да мрем по-добре!’’
Б) „вълните намират канари тогаз, патроните липсват, но волите траят..”
B) „Нищо. Те ще паднат, но честно, без страх – кат шъпа спартанци под сганта на Ксеркса.”
Г) „едно име ново, голямо, антично, [...] що отговор дава и смива срамът, и на клеветата строшава зъбът.”

 1. И в най-трудните моменти българските опълченци запазват присъствие на духа.
 2. Шипченската епопея е представена като величаво събитие, което е достатъчно доказателство за това, че българската свобода е заслужена.
 3. „Героите наши’’ са направили достойния избор да загинат пред недостойния живот в робство.
 4. Мъжеството на доброволците ги изравнява с пример за героизъм от световната история.

23. Свържи правилно опозиционните двойки. Срещу буквата запиши съответната цифра.

A) Сюлейман безумний
Б) „въздуха цепят със демонский вик’’
B) „нека ни отрича историята’’
Г) „идат като тигри, бягат като овци’’

 1. „в нагита история кат легенда грей’’
 2. „кат левове тичат по страшний редут’’
 3. „фърлят се с песни в свирепата сеч’’
 4. генерал Столетов

24. Посочи коя от опозициите НЕ присъства в пролога.

25. В увода на „Опълченците на Шипка” лирическият говорител...

26. В „Немили-иедраги’’ и в „Опълченците на Шипка’’ Вазовите герои свързват епитета сладка с:

27. Кой от посочените мотиви присъства в лирическия увод и в епилога на „Опълченците на Шипка’’ от Иван Вазов?

28. За кой ден се говори в епилога на „Опълченците на Шипка’’?

И днес йощ Балканът, щом буря зафаща,
спомня тоз ден бурен, шуми и препраща

славата му дивна като някой ек
от урва на урва и от век на век!

29. Свържи всяка буква с цитата от лиро-епическата част на „Опълченците на Шипка’’ и запиши цифрата на литературното понятие, представящо елементите на сюжета и на композицията в съответния цитат.

А) Изведнъж Радецки пристигна със гръм.
Б) Няма веч оръжье! Има хекатомба!Всяко дърво меч е, всякой камък – бомба, всяко нещо – удар, всяка душа – плам.
В) нека спомен люти от дни на позор да висне кат облак в наший кръгозор...
Г) И днес йощ Балканът, щом буря зафаща, спомня тоз ден бурен, шуми и препраща славата му дивна като някой ек от урва на урва и от век на век!

 1. епилог
 2. лирически увод
 3. кулминация
 4. развръзка

30. Свържи буквата на цитираните думи на лирическия/те герой/и от „Опълченците на Шипка’’, а срещу нея цифрата, в която е името на този, който произнася думите.

A) „Търчете! Тамо са раите!’’
Б) ,,Нека. Но ний знаем, че в нашто недавно свети нещо ново, има нещо славно, що гордо разтупва нашите гърди...”
B) „Млади опълченци, венчайте България с лаврови венци! на вашата сила царят повери прохода, войната и себе дори!’’
Г) „България цяла сега нази гледа, тоя връх висок е: тя ще ни съзре, ако би бегали: да мрем по-добре/’’

 1. лирическият говорител
 2. Сюлейман безумний
 3. опълченците
 4. генерал Столетов

s s s s s s s s. s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s s s s s s s

www.kursovi-diplomni.com

 www.learnwithfunbg.com

“Опълченците на Шипка” от Иван Вазов

град Пловдив, ул. „Колю Фичето“ 7A, 4018 Гагарин ет. 1, офис 5

Телефон: 0899 752186

с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с s s s s s s s s. s s s s s s s s s s. s s s s s s s s s.s s s s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s