Хубава си, моя горо…

Хубава си, моя горо…

 тест Хубава си, моя горо

Име
e-mail
Телефон
1. „Хубава си, моя горо” е:

2. Кой образ НЕ е от „Хубава си, моя горо”?

3. Кой е авторът на „Хубава си, моя горо”?

4. Коя двойка думи определя емоционалното звучене на „Хубава си, моя горо”?

5. Върху какво НЕ размишлява героят в „Хубава си, моя горо’’?

6. В кой сезон от годината е изобразена гората?

7. Какво НЕ е използвано при построяване на текста?

8. Кое твърдение НЕ е вярно за строежа на „Хубава си, моя горо”?

9. Кое поражда основното настроение в „Хубава си, моя горо”?

10. Кой ред НЕ тълкува правилно смисъла на думата „носталгия“.

11. Чии скърби и жалби споделя лирическият говорител в „Хубава си, моя горо”?

12. Кой мотив от хайдушките песни присъства в Каравеловия текст?

13. Кое твърдение е вярно за „Хубава си, моя горо”?

14. Кое твърдение е вярно за „Хубава си, моя горо”?

15. Кое твърдение е НЕВЯРНО за „Хубава си, моя горо”?

16. Какво е настроението в „Хубава си, моя горо”?

17. От чие име говори лирическият говорител в „Хубава си, моя горо”?

18. Символ на какво е образът на гората в стихотворението „Хубава си, моя горо”?

19. Какво се постига с изброените детайли в описанието на гората?

20. За какво НЕ размишлява героят в „Хубава си, моя горо”?

21. Какво съдържа стихът „миришеш на младост” от „Хубава си, моя горо”?

22. Как е постигнато усещането за нараняване, болка и обреченост според подчертания израз?

... всичко, казвам, понякогаш/ като куршум пада/ на сърцето ...

23. Кои думи от текста са синоними?

24. Свържи ключовите детайли в описанието на гората с тяхната роля. Напиши съответната цифра в празното поле:

А) твоите сенки, твоята прохлада, водите

Б) дъбове и буки, твойте шуми гъсти

В) миришеш на младост, пролет, нов живот

Г) цветята, божурът, тревите, водите

 

1) Създават внушение за величие, устойчивост и жизненост.

2) Пораждат представа за изобилие от багри и цветови нюанси.

3) Предизвикват усещане за свежест и ободряващо въздействие.

4) Представят гората в процес на поредното и обновление.

25. Свържи цитата с художествените средства, които са използвани в него. Напиши съответната цифра в празното поле:

А) който веднъж те погледне,

той вечно жалее

Б) всичко, казвам, понякогаш

като куршум пада

В) Хубава си, моя горо,

миришеш на младост...

Г) кога види как пролетта

старостта изпраща

 

1) реторично обръщение

2) олицетворение

3) хипербола

4) сравнение

 

Хубава си, моя горо… д дс ас с с с с с с с с с д   е р т

сs s s s s s s s. sа  s s s s s s s s. s s s s s sса бдвsд sйхт s s s s s s s s. s sд s s s s s s. s s аs s s s s s s s s s s s s дs s s s s s s s s sс s s s s s s s s s s 

www.kursovi-diplomni.com НЕМИЛИ НЕДРАГИ НЕМИЛИ НЕДРАГИ НЕМИЛИ НЕДРАГИ й а в р е я е е р р тъф с дяа s s ЯВ С Д ГА ГАs s s s s s s s s s s s дs s s s s s s s s sс s s s s s s s s s s 

 www.learnwithfunbg.com

град Пловдив, ул. „Колю Фичето“ 7A, 4018 Гагарин ет. 1, офис 5 s s  s s ФД  НЕМИЛИ НЕДРАГИ Ф Е Е 

Телефон: 0899 752186 s s s s s s в етъ х й а в р е  ее р р тъф дяа s s ЯВх й а в р е  ее р р тъф дяа s s ЯВ

Немили-недраги е  е в ед Сs s s s s.А s s s s s s sС Д С АВ ВЯs s s s s s s s s s s s дs s s s s s s s s sс s s s s s s s s s s сцц ц

 АД С Д ГФ Е ВЕ Т ГБ СД Ф ФВЕ ФР ВЕГТЕ Г ДАСДФЖ АСДЦ Е

Немили-недраги е  е в ед Сs s s s s.А s s s s s s sС