НВО

НВО

Какво е НВО (Национално външно оценяване)?

Националното външно оценяване (НВО) по български език и литература (БЕЛ) след VII клас е важен и дългоочакван изпит за едни и пореден тест за други. Кой трябва да се яви? Кога и как се провежда? Какво прествалява? Как се изчислява балът? Как да кандидатстваме? На тези и още много въпроси ще ви отговорим в настоящата статия. Целта е да имате повече информация, за да се ориентирате относно това, което ви очаква и да се подготвите добре, без да се лутате в морето от информация.

Задължително ли е явяването на НВО?

Националното външно оценяване по БЕЛ е изпит, разделен на два модула. Първият е задължителен за седмокласниците, а вторият – не.

Как участваме в класирането, ако не сме се явили по някаква причина на изпит?

Тъй като според законодателството на Република България всички ученици трябва да влязат в гимназия, тези, които не са се явили или са изкарали слаби оценки, също ще участват в балообразуването, но само с оценките от училище. Това автоматично означава, че те също ще подават документи за участие в класирането. Лошото в случая е, че балът им ще е нисък и няма да имат възможността да избират между голям брой училища.

Къде се провежда изпитът?

Изпитът се провежда в училището, в което учи детето. Денят се обявява за неучебен.

Кой организира изпита?

Националното външно оценяване се организира от Регионалното управление на образованието за съответния град. Специална комисия в училищата подготвя стаите за въпросния ден.

Какво носи ученикът за изпита?

За националното външно оценяване по български език и литература – син химикал.

Каква информация получават учениците преди началото на теста?

  • Запознават се с правата и задълженията по време на изпита.
  • Запознават се с изискванията за анонимност на изпитната работа.
  • Получават голям бял плик и малък бял плик с картонче, върху което ученикът собственоръчно вписва трите си имена и входящия си номер.
  • Изискването да пишат със син химикал.
  • Не използват справочници, помагала и мобилна комуникационна техника.
  • Не шумят, не подсказват, не преписват.
  • Не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа.
  • Нямат право да напускат изпитната зала по-рано от 30 минути след началния час на изпита.