До Чикаго и назад

тест ,,До Чикаго и назад’’

1. Къде е роден Алеко Константинов?

2. Какъв по професия е Алеко?

3. Кое твърдение НЕ е вярно?

Алеко е:

4. Кога се осъществява пътуването на пътеписеца до Америка?

5. Кое твърдение НЕ е вярно за първия български павилион?

В него има:

6. Кое твърдение за представянето на България от г-н Шопов НЕ е вярно?

7. Кое НЕ твърдят пред американките помощниците на Шопов при характеристиката на родната ни армия?

8. Как е характеризирано продължението на изложението Miaway Plaisancel? Посочете НЕВЯРНОТО.

9. Кое твърдение за павилиона на Айвазиян е вярно?

10. Защо са дошли на изложението Айвазиян и Ганю Сомов?

11. Кое твърдение за Ганю Сомов е вярно?

12. По характеристиките разпознайте българите, присъстващи на Чикагското изложение и ги свържете с имената им.

А) Айвазиян
Б) Ганьо Сомов
В) А. Константинов
Г) Йовчев

 1. Наблюдателен, интелигентен, с чувство за хумор, патриот
 2. Знае английски език, познава американските нрави, добросъвестен
 3. Софийски търговец, продавач на всевъзможни предмети, грубиян и измамник
 4. Не знае езици, без културни интереси, търговец на розово масло

13. Какво най-малко ползва Алеко в оценките си?

14. Коя е причината Ганьо Сомов да НЕ харесва американците? Посочете НЕВЯРНОТО

15. Посочете кое от твърденията НЕ е вярно за откъса от „До Чикаго и назад’’.

16. Какво г. Шопов нарича „земен рай’’?

17. Отбележи НЕВЯРНОТО продължение на изречението.

На Чикагското изложение България е видяна като страна...

18. Кое твърдение НЕ Е ВЯРНО за повествователя в откъса от „До Чикаго и назад’’?

19. Свържи героя от пътеписа със съответстващ елемент от неговата характеристика.

A) Бай Ганьо
Б) Бай Айвазиян
B) Господин Шопов
Г) Господин Йовчев

 1. Недоверчив е и мисли посетителите за глупави.
 2. Официалният представител на България, стремящ се да запознае посетителите с постиженията на страната ни.
 3. Помага на търговците и добросъвестно удовлетворява любопитството на американците.
 4. Има безконечни сини шалвари и продава терше.

20. Прочетете цитата и отбележете вярното твърдение:

,,Вие трябва да сте били на Пловдивското изложение и знаете големия павильон? Той беше доста голям, нали? А пък в двореца на мануфактурата в Чикагското изложение може да се помести не само цялото наше първо Пловдивско българско изложение, но могат да се настанят и всички жители на втората българска столица, заедно с всичката им покъщина, па и с живата стока отгоре.’’

21. Свържи правилно опозиционните двойки, разкриващи конфликтите в творбата.

A) знание
Б) просперитет
B) общителност

 1. изостаналост
 2. затвореност
 3. невежество

22. Кой от мотивите НЕ е разработен в откъса от „До Чикаго и назад’’?

23. Кое нарицателно име, свързано с жанра на творбата, ще поставите на мястото на многоточието в текста?

При описанието на водопада ......................умело вплита двойни изразителни епитети и конкретни числителни имена, за да изгради художествена и документална представа за величествената хубост и за гигантската мощ на Ниагара.

 s s s s s

До Чикаго и назад До Чикаго и назад  До Чикаго и назад  До Чикаго и назад  До Чикаго и назад До Чикаго и назад До Чикаго и назад До Чикаго и назад До Чикаго и назад До Чикаго и назад До Чикаго и назад До Чикаго и назад До Чикаго и назад До Чикаго и назад До Чикаго и назад До Чикаго и назад До Чикаго и назад До Чикаго и назад До Чикаго и назад До Чикаго и назад До Чикаго и назад До Чикаго и назад До

 www.learnwithfunbg.com

“До Чикаго и назад”

град Пловдив, ул. „Колю Фичето“ 7A, 4018 Гагарин ет. 1, офис 5 До Чикаго и назад До Чикаго и назад  s s s s s s s s s s s s ss s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s ss s

www.kursovi-diplomni.com

s s s s s s  s s s s 

Телефон: 0899 752186 До Чикаго и назад s s s s s s s s s s s s s s s s s s s ss s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s ss s s s s s s s s s s s s

www.kursovi-diplomni.com

град Пловдив, ул. „Колю Фичето“ 7A, 4018 Гагарин ет. 1, офис 5

Телефон: 0899 752186