Тест “Бай Ганьо” от Алеко Константинов

тест ,,Бай Ганьо’’

 

1. Къде се намира Алеко, когато решава да напише книга за Бай Ганьо?

2. Кое твърдение за жанра на “Бай Ганьо” е вярно?

,,Бай Ганьо” е:

3. Кое от изброеното НЕ е част от облеклото на Бай Ганьо?

4. Кой епизод НЕ е от ,,Бай Ганьо пътува”?

5. Свържете литературния термин с определението му

A) хумор
Б) комично
B) ирония
Г) персонаж

 1. Действащите лица в една литературна творба
 2. Тънка подигравка чрез противоположното значение на думата
 3. Смешно, забавно
 4. Изображение на смешното, за да се осмеят обществени недостатъци

6. Какви качества на Бай Ганьо се разкриват чрез поведението му във влака? Посочете НЕВЯРНОТО.

7. Коя черта НЕ е характерна за Бай Ганьо?

8. Какви НЕ са за Бай Ганьо европейците?

9. Как минава денят на младия българин във Виена?

10. От чия гледна точка е пресъздадено пътуването на Бай Ганьо към Виена?

11. Какво е поведението на Бай Ганьо на перона на Пещенската гара?

12. Какво разкрива репликата на Бай Ганьо „Имал си бол пари – платил си я.’’?

13. Кое качество НЕ е характерно за Бай Ганьо?

14. Свържете цитата със съответстващото му тълкувание на художествения смисъл.

А) „Голяма работа! Те малко ли ни скубят!’’
Б) „Ех, да има сега някой да ме почерпи едно винце!’’
В) „Ии, ами аз що свят съм изръшнал!’’
Г) „Какво ще ѝ гледам на Виената, град като град: хора, къщи, салтанати.’’

 1. самохвалство
 2. липса на културни интереси
 3. сметкаджийство
 4. безцеремонност
 1.  

15. Свържете правилно опозиционните двойки.

А) бездуховност
Б) пресметливост
В) подозрителност
Г) безразличие

 1. доверчивост
 2. културност
 3. щедрост
 4. интерес

16. Кой от мотивите НЕ е разработен в откъса от „Бай Ганьо’’?

17. Кои са родните места на Алеко Константинов и на Ганьо Сомов – прототип на образа на Бай Ганьо?

www.kursovi-diplomni.com

Тест “Бай Ганьо” от Алеко Константинов

 www.learnwithfunbg.com

град Пловдив, ул. „Колю Фичето“ 7A, 4018 Гагарин ет. 1, офис 5

Телефон: 0899 752186

 s s s s s s s s. s s s s s s s s s s. s s s s s s s s s.s s s s s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s s s s s s. s s s s s s s